jak uczymy

Nauka w Platerkach ma charakter zespołowy i społeczny. Uczymy poprzez realizację wspólnych projektów. Często pracujemy w grupach, dzięki czemu dzieci uczą się współpracować ze sobą w rozwiązywaniu problemów i osiąganiu celów. Patrzą, jak korzystać wzajemnie ze swoich zasobów, jak minimalizować słabości oraz wymieniać się pomysłami i efektywnie je rozwijać. 

Nauka przedmiotów ścisłych w naszej szkole to przede wszystkim nauka zbierania dowodów oraz logicznej analizy. Uczymy się w poziomowanych grupach, co daje dzieciom możliwość pracy we własnym tempie. Dla najzdolniejszych osób tworzymy indywidualny tryb nauki. 

Na zajęciach humanistycznych kładziemy nacisk na kreatywność oraz rozbudzamy zainteresowanie kulturą i sztuką. Wsłuchujemy się we wrażliwość i indywidualne pasje uczniów i uczennic, tworząc otwartą, przyjazną przestrzeń dla ich rozwoju. 

Na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych uczymy tego, jak lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy na co dzień. Pokazujemy, jak go opisywać i badać, w tym pomaga nam m.in. pracownia chemiczna, gdzie możemy przeprowadzać różne naukowe eksperymenty. 

języki obce

Lekcje języka angielskiego (m.in. creative writing z native
speakerami) odbywają się pięć razy w tygodniu. W
ramach współpracy z British Council i Lattitude Global
Volunteering organizujemy zajęcia z wolontariuszami
z Kanady, Australii czy Nowej Zelandii. Przygotowujemy
też nasze uczennice i uczniów do egzaminów
z angielskiego (Cambridge) oraz francuskiego (DELF).
W klasach I-III program nauki języków jest wzbogacony
o zajęcia z piosenki angielskiej i francuskiej.

retoryka i wystąpienia

Naszą najważniejszą wartością jest odwaga.
Dlatego uczymy nasze uczennice i uczniów wystąpień
publicznych, wyrażania swoich opinii i udziału w dyskusji.

teamwork

W naszej szkole wyznajemy zasadę, że największy sukces
możemy osiągnąć pracując w grupie. Dlatego praktycznie na
każdym przedmiocie nasze uczennice i uczniowie realizują
projekty w zespołach, dzieląc się obowiązkami oraz wspierając się
wzajemnie.

sztuka

Naszemu podejściu do uczniów przyświeca m.in. myśl Kena Robinsona, który powiedział kiedyś: „Kreatywność jest ważna tak samo jak nauka pisania i czytania”. Wierzymy, że rozwój kreatywności jest podstawowym elementem wszelkiej nauki, szczególnie w przedmiotach artystycznych. Wychowujemy dzieci przez kontakt z muzyką, która jest wszechobecna w naszej szkole. W Platerkach do dyspozycji są m.in. cztery fortepiany oraz ukulele (na którym gra m.in. nasz szkolny zespół, składający się z czterdziestu chłopców i dziewcząt). Wierzymy, że umiejętność przekazywania myśli i uczuć przez dźwięk, obraz, ruch i gest ma znaczenie dla osobistego dobrostanu i emocji. Zwracamy na to uwagę i kształtujemy młodych ludzi możliwie najbardziej wszechstronnie – tak, aby potrafili wykorzystywać zdobyte podczas zajęć umiejętności, wiedzę i doświadczenie w karierze zawodowej oraz życiu osobistym.

sport

W Platerkach uczymy naszych wychowanków, że sport
jest ważnym elementem życia. Łagodzi napięcia, czyni
nas zdrowszymi i pomaga odzyskać radość oraz
równowagę w chwilach życiowych trudności. Oferujemy
m.in. zajęcia z judo, na których rozwijamy szybkość, siłę
i wytrzymałość, wprowadzając dzieci w świat trzymań
i rzutów na matę. Z kolei pod okiem certyfikowanego
nauczyciela tańca dzieci poznają elementy baletu, tańca
nowoczesnego oraz taniec współczesny. Podczas zajęć
z szermierki sportowej poznają zaś smak
współzawodnictwa i uczą tego, jak radzić sobie z porażką
bądź doświadczać sukcesu. W bezpiecznych warunkach
ćwiczą zasady fair-play, doskonaląc umiejętności
szlachetnej walki na szpady. Prowadzimy też zajęcia
z pływania. Każda uczennica i uczeń kończąc naszą szkołę
umie pływać czterema stylami: grzbietowym, dowolnym,
klasycznym i motylkowym.

edukacja zróżnicowana

W naszej szkole dziewczęta i chłopcy uczą się w osobnych klasach. Z wielu badań wynika, że taka edukacja zróżnicowana pomaga w dostosowywaniu programu do różnic wynikających z odmiennego rozwoju chłopców i dziewcząt na wczesnych etapach edukacji. Pozwala też zdobywać lepsze wyniki w nauce i unikać tworzenia się stereotypów ze względu na płeć. Chłopcy ze szkół jednopłciowych są bardziej zainteresowani przedmiotami humanistycznymi niż ich koledzy ze szkół koedukacyjnych, a dziewczęta okazują większe zainteresowane matematyką i naukami przyrodniczymi niż dziewczęta w szkołach koedukacyjnych. Wykorzystujemy te zasady w naszym nauczaniu, czerpiąc z nich mądrość i siłę.

wysoki poziom edukacji: rozwój talentów

W Platerkach nie zapominamy o rozwoju talentów uczniów oferując im szeroki wybór rozszerzeń oraz zajęć dodatkowych.

zajęcia muzyczne i rytmika

to czas radosnej zabawy w kontakcie ze sztuką mała i dużą. Słuchamy, gramy, śpiewamy i pomagamy zdobywać pewność siebie.

akademia wynalazców

Rozbudzamy w dzieciach ciekawość naukową i uczymy je zrozumienia otaczającego nas świata podczas zajęć z widowiskowymi eksperymentami.

judo

Chłopcy i dziewczynki w Platerkach od najmłodszych lat ćwiczą judo, które pomaga zwiększać pewność siebie a także rozwija zdolności motoryczne i poznawcze.

koło kulinarne

Podczas zajęć kulinarnych dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe posiłki w naszej kuchence szkolnej i chętnie wykorzystują własnoręcznie sadzone zioła.